ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566

รื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ....

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566

ระกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทนใจ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทนใจ (แอปพลิเคชันแทนใจ) ระยะที่ 2 จำนวน 1 โครงการ...

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ....

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566

ประกาศสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566

ประกาศสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ร้าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ (ขายปลีก, ขายส่ง,...

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสถานที่ทำการชั้น 9 อาคาร 5 ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563

ซ่อมแซมสถานที่ทำการชั้น 9 อาคาร 5 ตร.(72.10.15.01) จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ นายธนัช จันทวงศ์ (ขายปลีก, ขายส่ง,...

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ร้าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ (ขายปลีก, ขายส่ง,...