หนังสือเวียนกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บันทึกข้อความ ที่ ๐๐๐๙.๐๒/๓๗๘๒ เรื่อง การตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒- ก.ย. ๒๕๖๓)
16 ก.ค., 2563

ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักงานกำลังพล

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. พ.ศ. 2566 พล.ต.ท.ยิ่งยศ  เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานกำลังพล ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค.2566) ณ...