เหรียญจำปี ท้าวเวสสุวรรณ 64
28 มิ.ย., 2564

สำนักงานกำลังพล จะเริ่มเปิดจองเหรียญท้าวเวสสุวรรณฯ ชุดกรรมการ(ทองคำ) วันที่ 10 ก.ค.64 เป็นต้นไป เพื่อสมทบทุนการจัดสร้างเหรียญฯ สามารถจองโดยตรงได้ที่ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-2562 หรือติดต่อผ่านผู้ประสานงาน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 052-061946-3 ชื่อบัญชี “โครงการจัดสร้างเหรียญจำปี ท้าวเวสสุวรรณ 64” พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง สำนักงานผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ทาง QR Code ท้ายนี้ เพื่อออกใบสั่งจองเป็นหลักฐานต่อไป

รายชื่อผู้ประสานงาน
1.พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสงวน โทร.08 1613 0549
2.พ.ต.ต.หญิง เพ็ญพร ดอนชัย โทร. 08 9609 3299
3.พ.ต.ต.หญิง จิตตานันท์ จารุพรทวีรัตน์ โทร. 09 9296 5993
4.พ.ต.ต.หญิง วรุณพร อินทรนก โทร. 09 5541 6954
5.ร.ต.อ.นิมิต(อ.เจ๋ง) โอสถเจริญ โทร. 08 11995024

 

ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักงานกำลังพล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบแนวทางการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยจัดทำในรูปแบบใบปิดประกาศ(โปสเตอร์) เพื่อเผยแพร่ไปยังทุกหน่วยในสังกัด ตร.

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบแนวทางการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยจัดทำในรูปแบบใบปิดประกาศ(โปสเตอร์) เพื่อเผยแพร่ไปยังทุกหน่วยในสังกัด ตร.

เรียนผู้ประสานงานหน่วยต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ใบปิดประกาศ (โปสเตอร์) แนวทางบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปยังหน่วยต่างๆ /ขอบคุณค่ะ ตามราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ...

แด่… ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์    13 บทเพลง “ตำรวจ” ที่เลือกสรรแล้ว นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

แด่… ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ 13 บทเพลง “ตำรวจ” ที่เลือกสรรแล้ว นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

13 บทเพลง “ตำรวจ” ที่เลือกสรรแล้ว นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขับร้องและบรรเลง โดยวงดุริยางค์ตำรวจ และนักร้องยอดนิยมร่วมสมัย เชิญรับชม-รับฟัง ปลุกจิตสำนึก แห่งความเป็น “ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์” ร่วมกัน [su_youtube...