ผบ.ตร.กำชับตำรวจทั่วประเทศ สงกรานต์นี้ดูแลบริการประชาชน ด้วยอุดมคติตำรวจ
15 เม.ย., 2566

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่
หนักและเหนื่อยในช่วงวันหยุด
เพื่อประชาชน
ขอให้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความอดทน
และเสียสละ มีความรอบคอบ
ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพกับประชาชน
โดยขอให้ยึดเอาอุดมคติตำรวจ
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ก็เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
และให้บริการประชาชน เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์นี้
เป็นเทศกาลสงกรานต์แห่งความสุขอย่างแท้จริง

ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักงานกำลังพล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบแนวทางการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยจัดทำในรูปแบบใบปิดประกาศ(โปสเตอร์) เพื่อเผยแพร่ไปยังทุกหน่วยในสังกัด ตร.

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบแนวทางการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยจัดทำในรูปแบบใบปิดประกาศ(โปสเตอร์) เพื่อเผยแพร่ไปยังทุกหน่วยในสังกัด ตร.

เรียนผู้ประสานงานหน่วยต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ใบปิดประกาศ (โปสเตอร์) แนวทางบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปยังหน่วยต่างๆ /ขอบคุณค่ะ ตามราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ...

แด่… ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์    13 บทเพลง “ตำรวจ” ที่เลือกสรรแล้ว นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

แด่… ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ 13 บทเพลง “ตำรวจ” ที่เลือกสรรแล้ว นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

13 บทเพลง “ตำรวจ” ที่เลือกสรรแล้ว นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขับร้องและบรรเลง โดยวงดุริยางค์ตำรวจ และนักร้องยอดนิยมร่วมสมัย เชิญรับชม-รับฟัง ปลุกจิตสำนึก แห่งความเป็น “ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์” ร่วมกัน [su_youtube...