คำถามการบันทึกข้อมูลข้าราชการตำรวจลงในระบบ POLIS
25 มิ.ย., 2564

ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงข้อมูลข้าราชการในระบบ POLIS ตามที่ได้มีหนังสือแจ้งหน่วยให้บันทึกแก้ไขข้อมูล ในฐานข้อมูลกำลังพลกลาง ตร. (polis) ให้เป็นปัจจุบันนั้น ซึ่ง จนท. ของหน่วยต่างๆ มีข้อคำถามในการบันทึกคล้ายๆกันเข้ามาสอบถามเยอะมาก ทาง จนท.ทพ.จึงสรุปปัญหา/ข้อคำถามที่พบบ่อยและวิธีการดำเนินการ มาเพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตามไฟล์นี้

ดาวน์โหลด

ถ้ามีปัญหาในการบันทึกข้อมูลด้านต่างๆ ให้ดูจากในคู่มือหรือ FAQ ก่อน หากติดปัญหาเแล้วดำเนินการต่อไม่ได้จริงๆ ค่อยประสานสอบถามอีกครั้งได้

กรณีเรื่องเลขตำแหน่งกรุณาติดต่อตามนี้ครับ
ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. 02-2051661 FAX 02-2527922
ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1 อต. 02-2052033
ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 2 อต. 02-2052034
(ฝ่ายวิเคราะห์ฯ จะดูแลในเรื่องการกำหนดตำแหน่ง การเพิ่มตำแหน่งลงในระบบPOLIS การแก้ไขตำแหน่งในระบบPOLIS)

ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักงานกำลังพล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบแนวทางการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยจัดทำในรูปแบบใบปิดประกาศ(โปสเตอร์) เพื่อเผยแพร่ไปยังทุกหน่วยในสังกัด ตร.

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบแนวทางการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยจัดทำในรูปแบบใบปิดประกาศ(โปสเตอร์) เพื่อเผยแพร่ไปยังทุกหน่วยในสังกัด ตร.

เรียนผู้ประสานงานหน่วยต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ใบปิดประกาศ (โปสเตอร์) แนวทางบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปยังหน่วยต่างๆ /ขอบคุณค่ะ ตามราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ...

แด่… ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์    13 บทเพลง “ตำรวจ” ที่เลือกสรรแล้ว นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

แด่… ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ 13 บทเพลง “ตำรวจ” ที่เลือกสรรแล้ว นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

13 บทเพลง “ตำรวจ” ที่เลือกสรรแล้ว นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขับร้องและบรรเลง โดยวงดุริยางค์ตำรวจ และนักร้องยอดนิยมร่วมสมัย เชิญรับชม-รับฟัง ปลุกจิตสำนึก แห่งความเป็น “ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์” ร่วมกัน [su_youtube...