ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ)

ดาวน์โหลดไฟล์