บันทึกข้อความ ที่ ๐๐๐๙.๒๓๒/ว๔๒ เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการภายใน ตร. และช่วยราชการนอกสังกัด ตร.

ดาวน์โหลดไฟล์