Activities

ปฐมนิเทศ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หลักสูตร กอน.(อก.)

ปฐมนิเทศ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร…

กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณสนามหลวง นำข้าวกล่อง และน้ำดื่ม มาแจกให้กับประชาชน

วันที่ 2 เมษายน 2563 สำนักงานกำลังพล ได้เข้าร่วมกันลงพื้นที่บริเวณสนามหลวงเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา นำข้าวกล่อง…

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคของให้โรงเรียนวัดปทุม ถวายสังฆทาน และทำความสะอาดวัดปทุมวนาราม

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานกำลังพล ภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเข้าร่วม…

ถวายสัตย์ปฏิญาณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 ก.ค. 2563 สำนักงานกำลังพลภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ…

เข้าร่วมโครงการ ตำรวจไทย ต้านภัย โควิด บริจาคโลหิต ด้วยจิตอาสา

ข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล เข้าร่วมโครงการ “ตำรวจไทย ต้านภัย โควิด บริจาคโลหิต ด้วยจิตอาสา”