กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณสนามหลวง นำข้าวกล่อง และน้ำดื่ม มาแจกให้กับประชาชน

วันที่ 2 เมษายน 2563 สำนักงานกำลังพล ได้เข้าร่วมกันลงพื้นที่บริเวณสนามหลวงเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสานำข้าวกล่อง และน้ำดื่มมาแจกให้กับประชาชน โดยมีประชาชนต่อแถวเว้นระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร เพื่อรอรับอาหาร ซึ่งจะมีการแจกไปจนกว่า สภาวะวิกฤตการการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จะหมดไป