กิจกรรมจิตอาสาบริจาคของให้โรงเรียนวัดปทุม ถวายสังฆทาน และทำความสะอาดวัดปทุมวนาราม

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานกำลังพล ภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคสิ่งของ และวัสดุเครื่องใช้ให้กับโรงเรียนวัดปทุม รวมถึงได้ร่วมกันถวายสังฆทาน และทำความสะอาดวัดปทุมวนาราม