เข้าร่วมโครงการ ตำรวจไทย ต้านภัย โควิด บริจาคโลหิต ด้วยจิตอาสา

ข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล เข้าร่วมโครงการ “ตำรวจไทย ต้านภัย โควิด บริจาคโลหิต ด้วยจิตอาสา” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย